Gewürzmittel 调味品


海天系列

11023(4.9L*2); 11061(2.27kg*4)
11039. 11045. 11048. 11050. 11037. 11046. 11035. 14022. 11064

千禾调味品


ShinHo 欣和


BaiJia Gewürzmischung 白家调料


SanTa Nudelsauce 伞塔


DaHongPao 大红袍


HaoRenJia  好人家

总共15 个口味,货号从11810 至11829

Haidilao 海底捞


下饭的好酱

下饭的好酱:11759钵钵鸡味拌饭酱,11860 海底捞 燕麦青椒佐餐酱

王致和


海底捞

地道川味  货号:11844. 11845.11847.11858.11848.
小龙虾调味料   货号:11840 11841.   规格:200g*32
货号:11851. 11852. 11853. 11854. 11855.11856.11857. 11865. 11866.

味好美

16041. 16042. 16043. 16044. 16045. 16046. 16049

Kochwein


镇江香醋

12011